modlitwa | Strona główna

MODLITWA MESJANICZNA - KADISZ JATOM

(odmawiana od niepamiętnych czasów w synagogach,

do której, my, chrystianie, dołączamy się wraz z całym Domem Izraela)

 

Jitgadal wejtkadasz szmej raba bealma di wra chirutej wejamlich malchutej wejacmach purkanej wekarejw meszichej. Bechajejchon uwjomejchon uwechjej dekol bejt israel baagala uwizman kariw.

Weimru Amejn.

 

Jehej szmej raba meworach leolam ulalmej almaja. Jitbarach wejisztabach wejitpaar wejitromam wejitnasej wejishadar wejisaleh wejishalal szmej dekudsza brich hu. Lejla min kol birchata uszirata tuszbechata wenechemata deamiran bealma.

Weimru: Amejn.

 

Jehej szlama raba min szemaja wechaim alejnu weal kol israel.

Weimru: Amejn.

 

Ose szalom bimromaw hu jaase szalom alejnu weal kol israel.

Weimru: Amen.

 

Ose szalom bimromaw hu jaase berachamaw szalom alejnu weal kol israel.

Weimru: Amen.

 

Niech będzie wywyższone i poświęcone Imię Jego, wielkie w świecie, który sam stworzył według swojej woli. Niechaj ustanowi Swe królowanie, niechaj sprowadzi wyzwolenie, niechaj ześle już wkrótce Mesjasza, za życia waszego i za dni waszych i za życia całego domu Izraela, szybko i w bliskim czasie.

Mówcie: Amen.

 

Niechaj Jego wielkie Imię będzie błogosławione. Niechaj będzie błogosławione i pochwalone, opiewane i wywyższone, wyniesione i uświetnione, uwielbiane i sławione Święte Imię Jego; niech będzie błogosławiony we wszystkich błogosławieństwach i pieśniach pochwalnych, hymnach i dziękczynieniach zanoszonych na tym świecie.

Mówcie: Amen.

 

Niechaj zapanuje niebiański pokój na wysokościach, oby zesłal pokój i dla nas i dla całego Izraela.

Mówcie: Amen.

 

Ten, który sprawił pokój na wysokościach, oby zesłal pokój i dla nas i dla całego Izraela.

Mówcie: Amen.

 

Ten, który sprawia pokój na wysokościach, aby w Swym miłosierdziu zesłał pokój dla nas i dla całego Izraela.

Mówcie: Amen.


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
25.02.2002 r.