modlitwa | Strona główna

AVINU SZEBASZAMAIM

 

Avinu szebaszamaim

jitkadosz szmecha tavo malchutecha

jaaseh ratzoncha baeretz kaaszer naasah baszamaim

ten-lanu hajom lechem hekenu

uslah-lanu et-aszmatenu

kaaszer solhijim anachnu laaszer aszmu lanu

veal-tvienu lidej masah

ki im-hatzilenu min-hara

Amein

Jeszua, Mesjasz
Pisma chrystiańskie
Ewangelia według Mateusza 6, 9-13Ojcze nasz w Niebie, niech będzie uświęcone imię Twoje i Królestwo Twoje

Niechaj Twoja wola dzieje się na Ziemi oraz w Niebie

Nieustannie daj nam chleba

Przebacz nam nasze grzechy jako i my przebaczamy winy naszym winowajcom

I nie dopuść, abyśmy ulegli sile kuszenia (Szatana), ale nas zachowaj od wszelkiego zła

Amen

Przekład polski w brzmieniu modlitwy z traktatu "Even Bohan" rabina Szem Tova.Bracia Polscy dodają na zakończenie, w ślad za modlitwą z Ketvim, I Ks. Kronik 29, 11, słowa:
"albowiem Twoje jest Królestwo i chwała i moc na wieki wieków. Amein".

Chrystiańską modlitwę "Avinu szebaszamaim" oraz judaistyczne modlitwy "Kadisz Jatom" oraz "Avinu Malkeinu" łączy znaczne podobieństwo oraz uwielbienie YHWH jako Źródła Życia, Sprawiedliwości i Pokoju.©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
02.03.2003 r.