modlitwa | Strona główna

AVINU MALKEINU

 

YYYOjcze nasz, Królu nasz, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie

Ojcze nasz, Królu nasz, nie mamy króla oprócz Ciebie

Ojcze nasz, Królu nasz, bądź nam przychylny ze względu na Twoje Imię

Ojcze nasz, Królu nasz, spraw, niech będzie znów dobry rok

Ojcze nasz, Królu nasz, uchyl każdy zły wyrok

Ojcze nasz, Królu nasz, wymaż myśli naszych nieprzyjaciół i zerwij ich naradę

Ojcze nasz, Królu nasz, oddal od nas wszelki lęk i ucisk

Ojcze nasz, Królu nasz, ześlij uzdrowienie wszystkim chorym Twojego ludu

Ojcze nasz, Królu nasz, oddal od synów Twojego Przymierza

zarazę, miecz, zło, głód, niewolę,

pogardę, zniszczenie i klęskę

Ojcze nasz, Królu nasz, wysłuchaj wołania naszego, osłoń i ulituj się nad nami

Ojcze nasz, Królu nasz, nie dozwól, aby zagubiło się Twoje dziedzictwo

Ojcze nasz, Królu nasz, pamiętaj, że jesteśmy prochem

Ojcze nasz, Królu nasz, zwróć nas ku sobie w szczerej pokucie

Ojcze nasz, Królu nasz, przebacz i odpuść wszystkie nasze winy

Ojcze nasz, Królu nasz, otwórz bramy niebios dla modłów naszych

Ojcze nasz, Królu nasz, przyjmij modły nasze w miłosierdziu i łasce

Ojcze nasz, Królu nasz, wspomnij nas na życie i zapisz do Księgi Życia

Ojcze nasz, Królu nasz ...

Rabin Akiba

 

Modlitwa jest odmawiana w wigilię święta, Jom Kippur (Dzień Pojednania). W judaizmie jest to w wymiarze duchowym najpoważniejsze święto, obchodzone w synagodze bardzo uroczyście.

 

"Oto dla was ustawa wieczysta: dziesiątego dnia siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który się osiedlił wśród was. Bo tego dnia będzie dla was dokonane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed YHWH będziecie oczyszczeni. Jest to dla was szabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzcie się w waszych duszach" (Tora, Vaikra, III Ks. Mojżeszowa 16, 29-30)


Jedynie pojedyncze zbory chrystiańskie, działające w różnych rejonach świata, nadal zachowują to święto, integralny element Przymierza. Dla większości pojednanie z Bogiem dokonało się, gdy na mesjaniczną Paschę jako baranek ofiarowany został Jeszua (pisma chrystiańskie, I List Pawła do Koryntian 5, 7, II List Pawła do Koryntian 5, 14-21). Jom Kippur, cień wskazujący na Mesjasza, nadal określa jednak prawdopodobny moment Jego drugiego przyjścia (Nevim, Ks. Zachariasza 12, 10-13; 13, 1-2; 14, 18).©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
02.03.2003 r.