Kazania |  Strona główna

Ewangelia według Rabina Harolda Kushnera

Hallelujah
Chwal, duszo moja, Adonai
chcę chwalić Przedwiecznego, jak długo będę żyć;
chcę Mu śpiewać, póki będę istniał.
Nie pokładajcie ufności w książętach
Ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi
wówczas przepadają jego zamiary.
Szczęśliwy, komu pomocą jest B-g Jakuba,
kto ma nadzieję w Nim,
Który stworzył niebo i ziemię
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki.
Daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym.
B-g uwalnia jeńców,
przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych, miłuje sprawiedliwych,
strzeże przychodniów (obcokrajowców)
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych
króluje na wieki
B-g twój, Syjonie - przez pokolenia
Hallelujah - chwalcie YHWH
 

Psalmista wyraźnie powiada, że Boga można znaleźć wszędzie tam, gdzie ludzie kierują się prawem, sprawiedliwością, gdzie bogatsi dzielą się z niezamożnymi, gdzie pomagają chorym, przybyszom, obcym. O ile wierzący Żyd czy chrystianin musi zadawać sobie nieustannie pytanie, dlaczego istnieje w świecie zło, skoro został on stworzony przez Wszechmocnego i Wszechobecnego, o tyle ateista musi zadawać sobie prawdopodobnie pytanie dlaczego w świecie, w którym nie ma żadnego boga istnieje solidarność, przyjaźń, współczucie, dobroczynność, odwaga, miłość, i dlaczego wartości te sprawiają, że ludzkie życie wznosi się ponad instynkty, odruchy i  świat zwierzęcych doznań?

Bóg przynosi sprawiedliwość, daje chleb głodnym, oswobadza więźniów (oczyszcza z poczucia winy), otwiera oczy ślepym (przynosi poznanie). To przecież nie jest spis czynności, przy pomocy których Bóg umila sobie wieczne trwanie. Zapewne zgodzicie się, że wykonywanie powyższych czynności jest aktem, przy pomocy którego Bóg staje się, zdaniem psalmisty, obecny w życiu ludzi, i tych dających i tych biorących. Psalm sugeruje ponadto, że kontakt z sacrum odbywa sie właśnie poprzez kontakt z tym, co podłe; poprzez naprawianie zwichniętej "duchowej" równowagi, obecnej w pierwotnie stworz onym Wszechświecie. Psalm sugeruje, że obecności Boga, szechiny YHWH, doświadczamy tylko na mgnienie chwili pięknej, wzruszającej, wzniosłej, jednak ulotnej i nieuchwytnej, odczuwanej wyłącznie na styku ducha i materii. Tak. Jest to zgodne z doświadczeniem Mojżesza, gdy prosił, aby Bóg dał mu znak swej obecności, a w odpowiedzi otrzymał zapewnienie, że Bóg uczyni jego oczy wrażliwymi na piękno stworzenia. Jest zgodne z wypowiedzią Jezusa, o tym, że żyjący w bliskim kontakcie z  Bogiem, w stanie emunah jest jak wiatr: nikt nie wie skąd wieje, dokąd wieje, i po co? (Ewangelia według Jana 3, 8) Jest też zgodne z wyznaniem Szaula z Tarsu z Listu do Rzymian 1, 13, że wszystko, co o Bogu wiedzieć można jest ludziom znane, gdyż objawił im to we wspaniałości dzieł stworzenia (oczywiście, o ile z własnego wyboru nie odwrócili się od tego piękna i nie zniszczyli w sobie tej wrażliwości i  zdolności jego odbierania - patrz dalsze fragmenty Listu, rozdzia ł 1).

Ateistą nie jest ten, kto twierdzi, że Boga nie ma, i że to pojęcie dla niego nic nie znaczy. Ateistą jest człowiek mówiący, że spełnianie wyżej przykładowo podanych aktów sprawiedliwości jest nic nie znaczącym wysiłkiem; niepotrzebnym działaniem; czymś, co podtrzymuje przy istnieniu słabeuszy, życiowych nieudaczników, zahamowanych w rozwoju fizycznym i psychicznym mutantów. Przecież nie wierzę, abyście negowali potrzebę i znaczenie tzw. wyższych wartości. Czy zatem nadal uważacie, że określenie ateista jest odpowiednie dla Was? Czy aby nie było tak, że wymach ując ową brzytwą Ockhama sądziliście, że usuwacie ze swojego świata pojęć i  przeżyć Boga, a tymczasem wycieliście jedynie wypaczony system religijnych wierzeń i praktyk, zaledwie jeden spośród wielu ludzkich wytworów?

Niech mi wolno jednak bedzie napisać, że skoro B-g jest synonimem Sprawiedliwości, Piękna, Dobra, Odwagi, Mocy, Poświęcenia, to powiadając: nie wierzę w Boga, to tak samo jakby powiedzieć: nie wierzę w Sprawiedliwość, Piękno czy Dobro. W to z kolei ja nie wierzę, aby ktoś chciał i mógł tak po wiedzieć.

Rabin Harold Kushner


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
25.02.2002 r.