kalendarz | strona główna

PASCHARadośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej,
Wykrzykujcie Bogu Jakuba!
Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben,
W mile dźwięczącą cytrę i harfę!

Zadmijcie w szofar na nowiu Księżyca,
W pełnię, w dniu święta naszego
Bo taka jest ustawa w Izraelu
Nakaz Boga Jakuba!

Przykazanie to dał Józefowi,
Gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej

Słuchaj, ludu mój! Upominam cię!
Izraelu obyś mnie słuchał!
Niech nie będzie u ciebie boga innego
I nie kłaniaj się bogu obcemu!
Ja, YHWH, jestem Bogien twoim,
Który cię wywiódł z ziemi egipskiej!

Ketvim, Psalm 81


Esben Hanefelt Kristensen, Pascha, 1995

W dniu 5 kwietnia 2003 roku, po szabacie, w Zborze Braci Polskich w Poznaniu zaobserwowano widzialny nów Księżyca oznaczający początek miesiąca Nissan. Rozpoczęło się dwudniowe święto Rosz Chodesz.

Zgodnie z biblijnym kalendarzem 14 dni później, wraz z rozpoczęciem szabatu po zachodzie Słońca w piątek 18 kwietnia 2003 wypada 14 Nissan. O tym czasie Bracia zasiądą do mesjanicznej Paschy upamiętniającej Ostatnią Wieczerzę Mesjasza, Jezusa.

W synagogach obowiązuje odliczanie dni zgodnie z kalendarzem astronomicznym. Według tej rachuby, gdy Księżyc pozostaje niewidoczny na niebie, wówczas zaczyna się nów astronomiczny. 14 Nissan wypada zatem po zachodzie Słońca w  środę 16 kwietnia 2003, a sama Pascha w czwartek 17 kwietnia 2003.


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i  opisanie | historia | galeria
wizyt:
06.04.2003 r.