kalendarz | strona główna

Chanuka

25 kislew 165 roku przed Chrystusem Świątynia uroczyście zainaugurowała działalność przy dźwiękach harf, cytr i cymbałów po trudnym czasie greckiej okupacji greckiego króla Antiocha IV Epifanesa, za sprawą którego stanął w niej obraz obrzydliwości i spustoszenia.

Nev'im, Księga Daniela 9, 27

Juda zaś i jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzić z roku na rok, przez osiem dni od dwudziestego piątego dnia miesiąca kislew.

Ket'vim, I Księga Machabejska 4, 59

Nes gadol haja szam - był tam wielki cud - światło oliwnych lampek menory było symbolem obecności B-ga w Świątyni. Po wyzwoleniu Świątyni znaleziono w niej jedynie jeden dzbanuszek z oliwą, opieczętowany przez arcykapłana. I stał się cud bo lampka paliła się przez osiem dni, do czasu, gdy zdołano ściągnąć oliwę wytłaczaną o cztery dni drogi od Jerozolimy.

 

chanuka

Bo Ty jesteś żródłem życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Psalm 36, 10

Historyczna chwila. Arianin i Żyd medytują w chwilę po zapaleniu chanukowej lampki na menorze i po wspólnej modlitwie o wyzwolenie ciężko chorej osoby z objęć śmierci, o symboliczne oczyszczenie z choroby i poświęcenie świątyni ciała.

Światło szabatowych ogni jest "nayr hanayr" - ono rozświetla nasz wewnętrzny, duchowy świat z bliska, w szczególnym czasie spotkania z B-giem w połowie Drogi. Człowiek zbliża się do sacrum, zafascynowany jego bliskością, nie stawia pytań, nie ma wątpliwości. W blasku światła wraz z aniołami woła: "kadosh, kadosh, kadosh...molay chol haeretz k'vodoh - Święty, Święty, Święty ... pełna jest ziemia chwały Twojej".

Światła chanukowych lampek są "nayr hanirah". Przyglądamy się im z oddali. Ich migotliwe światełko ma przypominać, że w życiu człowieka są chwile, gdy wydaje się, że B-g jest bardzo daleko, gdy czujemy się opuszczeni, gdy szyderczo pytają "Ayay makom k'vodoh? - Gdzie jest Jego chwała, gdzie Jego świętość?", gdy widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce.

A jednak ... Zawsze jest nadzieja, wiara i miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

Pisma chrystiańskie, I List Pawła do Koryntian 13, 13

"Baruch shem k'vod malchuto l'olam vaed - Chwała B-gu na wysokościach"

25 kislew 5762, 9 grudnia 2001 - I dzień Chanuka


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
25.02.2002 r.