kalendarz | strona główna

Przebacz i odpuść nam wszystkie nasze winy

Obymśy doczekali szofaru Mesjasza

Oby Adonaj zapisał Nas w Księdze Życia

 

Szczęśliwego Nowego Roku, Rosz ha-Szana 5762,

życzy całemu Domowi Izraela

 

Jednota Braci Polskich "Chrystianie"

 

Rycina: Michael Elkayam, Izrael

  

Oto tajemnicę Wam objawiam: nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo szofar zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni...

 

wtedy wypełni się słowo napisane:

 

Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie

 

Brit HaDasha, I List Pawła do Koryntian 15, 51-55

 

1 Tiszri 5762

18 wrzenia 2001 według rachuby nowiów księżyca w synagodze ortodoksyjnej

20 wrzenia 2001 według rachuby nowiów księżyca w synagodze mesjanicznej

Więcej o święcie...


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
25.02.2002 r.