kalendarz | strona główna

Rosz Ha-Szana - Nowy Rok
5763

 

Stanęliście dzisiaj wszyscy przed YHWH, Bogiem waszym, naczelnicy waszych plemion, wasi starsi i wasi nadzorcy, wszyscy mężowie izraelscy. Wasze dzieci, wasze żony i twój obcy przybysz, który jest w twoim obozie, od tego, który drwa rąbie, aż do tego, który wodę czerpie, aby pod przysięgą wejść w przymierze z YHWH Elohenu, Bogiem twoim, aby dziś ustanowić cię swoim ludem, a On będzie twoim Bogiem, jak obiecał i jak przysiągł twoim ojcom, Avrahamowi, Itzchakowi i Jakovovi. Lecz nie tylko z wami zawieram to przymierze, obwarowane przysięgą, ale także z tym, który jest tutaj dziś z nami przed Panem, Bogiem naszym, oraz z tym, którego nie ma tu dziś z nami.

Tora, Devarim, V Ks. Mojżeszowa 29, 9-14

 

 

 

 

 

  Rosz ha-Szana 5763

 

 

 

Obficie obdarzy cię YHWH Elohenu, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami.

 

Jeżeli będziesz słuchał głosu YHWH Elohenu, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej.

 

To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: któż nam się wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest ono za morzem, aby trzeba było mówić: któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.

 

Tora, Devarim, V Ks. Mojżeszowa 30, 9-14

Pisma chrystiańskie, List Pawła do Rzymian 10, 6-8

 

Niech Wszechmocny B-g, Stwórca Wszechświata zapisze Was do Księgi Życia!

May G-d Almighty inscribe you into the Book of Life!

 

Niechaj Błogosławi Wam wszelkim dobrem!

May he bless you and keep you in peace!

 

Niechaj nad Domem Izraela nie zachodzi światłość Mesjasza!

May Light of Messiah shine upon the House of Israel.

 

 

 

Teszuwa - Nawrócenie, Kinga Witek

 

Rosz ha-Szana 5763 rozpoczyna się w synagodze ortodoksyjnej w piątek, 6 września 2002, po zachodzie Słońca, zgodnie z nowiem astronomicznym.

 

Synagogi mesjaniczne oraz zbory chrystiańskie Jednota Braci Polskich zgromadzą się z tego samego powodu przed Panem w niedzielę, po zachodzie Słońca, 8 września 2002 gdy na niebie widoczny będzie sierp nowiu Księżyca, zgodnie z nowiem biblijnym.


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
02.09.2002 r.