z życia  | dzisiaj |  historia | strona główna

Pascha w LipowcuBaruch Ata Adonaj Elocheinu Melech Haolam

Szechechijanu Wekimanu Wehigijanu Lazman Hazeh


Błogosławiony Bądź Królu, Stwórco Wszechświata,

Który Utrzymałeś Nas Przy Życiu

i Dozwoliłeś Dotrwać Do Tego Świętego Czasu.

 

"Several hundreds sat down to the Lord's Table (in 1611, 400; in 1618, 459). This communion became a symbolic bond uniting the members of the church in one body. Those who took communion at Rakow felt the unity of the Polish Brethren ...." 14th Nissan is a special great feast, Sabbath of YHWH, which is observed today in all congregations of the Polish Brethren accross the country as a messianic Passover. This day is determined by the appearance of the visible crescent of the moon right after March 21th (Ketvim, I Ks. Samuela 20, 5; 20, 24; 20, 27; Psalm 81, 4; Nevim, Ks. Izajasza 1, 13-18; 66, 22-23, Ks. Ezechiela 46, 1-6).


"W 1611 roku do wspólnej Wieczerzy zasiadło 400 braci polskich, a w 1618 roku 459. Łamanie się chlebem łączyło wszystkich członków w jedno Ciało Mesjasza. Wieczerza Pańska w zborze Braci Polskich w Rakowie była szczególnym wydarzeniem, gromadzącym wszystkich braci w poczuciu jedności ..."


14 Nissan 5762 (o zmierzchu 27 kwietnia 2002 roku), w drewnianej chacie, na jednym z najwyższych wzniesień na Roztoczu, do Paschy i Pamiątki Wieczerzy Pańskiej zasiadło kilku braci. O tym samym czasie, w innych chrystiańskich wspólnotach w Polsce, w Gdańsku, w Krakowie, w Poznaniu, w Stargardzie Szczecińskim, w Warszawie, we Wrocławiu, zgromadziło się z tej okazji starodawnym zwyczajem wiele dzieci Bożych.


Lipowiec, otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego, dobra dawnej Ordynacji Zamojskich, miejsce chrystiańskiej Paschy - gościnny dom państwa Popków, 27 kwietnia 2002 roku


"... biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla YHWH. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, YHWH. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto YHWH; będziecie go obchodzili jako ustanowienie wieczne"

Tora, Szemot, II Ks. Mojżeszowa 12, 11-14"... Jezus tej nocy, której był wydany (we wczesnych godzinach 14 Nissan), wziął macę (przaśny, paschalny chleb), a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć tę macę jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Mesjasza zwiastujecie, aż przyjdzie"

Pisma chrystiańskie, I List Pawła do Koryntian 11, 23-26


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
17.02.2003 r.