z życia  | dzisiaj |  historia | strona główna

DOLINA SUCHYCH KOŚCIYYY

 

W dniu 8 sierpnia 2002 roku na terenie obozu koncentracyjnego w Majdanku odbyła się uroczystość upamiętniająca męczeńską śmierć tysięcy Polaków, naszych żydowskich sióstr i braci. Na uroczystość przybył między innymi ambasador Izraela w Rzeczypospolitej Polskiej, pan Szewach Weiss. W części artystycznej uroczystości wystąpił chór chrystiański Hagada ze zboru w Krotoszynie.

Na ziemi uświęconej krwią ofiar chór zaintonował starą żydowską pieśn-modlitwę Avinu Malkeinu - Ojcze Nasz. Na twarzy pana ambasadora Weissa dostrzegliśmy niezwykłe wzruszenie. Bez wahania podszedł do proscenium i dołączył do chóru.
Ojcze nasz, Grzechy nasze przed Tobą
A nie ma dla nas Króla oprócz Ciebie
Przez wzgląd na swoje Imię odnów nas


Boże Najwyższy Boże nasz
Wysłuchaj modlitw ludu Twego
Daj zakwitnąć zbawieniu wkrótce
Zapisz nas do Księgi Życia

 

Psalm 139, Sieger Koeder, 2000


Gdy chór zakończył modlitwę, pan ambasador podszedł do mikrofonu i opowiedział historię, której nie znaliśmy. Przed laty, na tej samej łące, stanęła spora grupa żydów, a wśród niej pewien ortodoksyjny rabin. Dla wszystkich było oczywiste, że zbliża się chwila egzekucji. Rabin przedziera się przez ludzki tłum i podchodzi do dowodzącego egzekucją oficera SS. Prosi w imieniu ofiar, aby dozwolono im odśpiewać pieśń religijną. Dowódca zgadza się łaskawie. Zabrzmiała pieśń-modlitwa Avinu Malkeinu. Przy słowach tej modlitwy skazani na śmierć wyznają swoje grzechy. Bezpośrednio potem słychać salwy karabinowe. Ludzie osuwają się na ziemię. Wszędzie krew i jęki konania. Tak kończy się ich smutne życie na polskiej ziemi, która była im ojczyzną od kilkuset lat.

Wiemy, że nad majdańską łąką ciągle jeszcze unosi się boży duch życia, zasmucony, że synowie Kaina znowu podnieśli ręce w morderczym geście na synów Abla. Avinu Malkeinu odśpiewane po latach przez chrystiański chór braci polskich w tym szczególnym miejscu nie tylko obwieszcza zwycięstwo życia nad śmiercią i jest wyrazem solidarności Polaków. Słowa tej modlitwy mówią o potędze łaski oraz nieprzemijalności bożego prawa."Spoczęła na mnie ręka YHWH Eloheinu; i wyprowadził mnie w swoim Duchu, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe.


I rzekł do mnie: synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz.


I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa YHWH Eloheinu! Tak mówi Wszechmocny Pan: oto Ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem YHWH Eloheinu.


Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości do siebie, jedna kość do drugiej. I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było.


I rzekł do mnie: prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: przyjdź ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją.


I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie: synu człowieczy, te kości, to cały dom izraelski. Oto mówią oni: uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy.


Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludui mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że Ja jestem YHWH Eloheinu, gdy otworzę wasze groby in wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój.


I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Adonaj Tzweot, to powiedziałem i wykonam - mówi YHWH Eloheinu"


Dolina suchych Kości, Nevim, Księga Ezechiela 37, 1-14Państwo Izrael powstało w roku 1948. Stało się to dokładnie w czasie zapowiedzianym przez proroka Daniela. Przed Izraelem jednakże daleka droga, nim usłyszy słowa: "Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się (...) YHWH Eloheinu, twój Bóg, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia" (Nevim, Księga Sofoniasza 3, 14-17). Wydarzenia we współczesnym Izraelu są dla nas, chrystian, znakamiczasu poprzedzającymi drugie przyjście Mesjasza.


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
09.12.2002 r.