dzisiaj |  historia | strona główna

Bracia Polscy 1. wspólnota wyznająca Credo Domu Izraela

 2. "YHWH Elocheinu YHWH Echad"

  Tora, Devarim, V Ks. Mojżeszowa 6, 4; Ewangelia według Marka 12, 29-30


 3. wspólnota, w której Jedynemu Mesjaszowi Izraela oddaje się cześć w Duchu i w Prawdzie

 4. Tora, Szemot, II Ks. Mojżeszowa 20; Nevim, Ks. Ozeasza 13, 4; Ks. Izajasza 43, 3; 43, 14; 44, 6-8; pisma chrystiańskie, Ewangelia według Jana 4, 24; I List Pawła do Tymoteusza 2, 3-6


 5. wspólnota uznająca Jeszua (Jezusa) za Syna Bożego i Pana Zmarłego w słabości i Zmartwychwstałego w mocy Bożej, który ludzi z Bogiem pojednał

 6. pisma chrystiańskie, II List Pawła do Koryntian 5, 18-21; 13, 4
  ©Bracia Polscy
  http://bracia.racjonalista.pl

  początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
  wizyt:
  03.03.2003r.