dzisiaj |  historia | strona główna

Pomoc Rodzinie Współuzależnionej od Alkoholu"Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże!

Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich.

Bo u Ciebie jest źródło życia,

W światłości Twojej oglądamy światłość"

Ketvim, Psalm 36, 10

 

 

Alkohol jest jedną z najstarszych używek świata. Towarzyszy człowiekowi zarówno w dobrych jak i złych chwilach życia. Stosowany z umiarem służy jako lekarstwo lub rozpuszczalnik dla leków. Wino zaś, obok chleba, stanowi od czasów Melech Zaddika, króla Szalom, mesjanistyczny znak życia, odkupienia i posłuszeństwa Bogu.Szabatowy Kiddusz dziękczynne modlitwy nad winem i chlebem rozpoczynają żydowski i chrystiański szabat


Niestety, alkohol był i nadal bywa nadużywany. Liczba osób uzależnionych od alkoholu zwiększa się w Polsce z każdym rokiem i już dawno przybrała rozmiary społecznej katastrofy. W polskiej mentalności przyjęło się spożywanie napojów alkoholowych bez umiaru, przy nieomal każdej okazji. W konsekwencji osoby podatne, zwłaszcza dzieci i młodzież, wchodzą szybko i w sposób niekontrolowany w stan trwałego uzależnienia. Zazwyczaj łączy się to z uzależnieniem od nikotyny lub narkotyków, utratą pracy, znęcaniem się nad rodziną, agresywnością, czy przestępczością.


Smutna prawda jest taka, że tylko osły nie piją


Mało dotychczas znanym i rozumianym problemem są skutki pijaństwa i alkoholizmu dla niepijących członków rodziny alkoholika, zwłaszcza dla dzieci. Alkoholicy nie zdają sobie przeważnie sprawy, że ich uzależnienie i negatywny styl życia prowadzą do poważnych zahamowań rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci, co rzutuje na całe późniejsze dorosłe życie ... Otoczenie zaś bardziej skłonne jest współczuć, a nawet pomagać w zdobywaniu pieniędzy ... alkoholikowi aniżeli jego rodzinie.


"Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył."

(Tora, Devarim, V Księga Mojżeszowa 30, 19)


Każdy alkoholik, wierzący czy niewierzący w istnienie Boga, ma możliwość opowiedzenia się, czy chce stanąć po stronie dobra i życia, czy też wybiera zło, samozniszczenie i śmierć. Z chrystiańskiej perspektywy życie alkoholika stanowi zaprzeczenie mocy i porządku, jakie daje Wiara i Prawo Boże. Za duchową pustką kryje się tylko szatańska moc, paraliżująca jakiekolwiek odrodzenie. Jeżeli szatańskie działanie potrafi doprowadzić człowieka na krawędź ciężkiej choroby i samozagłady, to jedynie szczere i całkowite otwarcie się na Mesjasza może uzdolnić alkoholika do odnowy i odrodzenia się. Mesjasz jest bowiem jednocześnie lekarzem i duchowym lekarstwem na ten stan niemocy.


Adamie! Gdzie jesteś?


Początkiem odwrócenia się od każdego grzechu, w tym od grzechów spowodowanych alkoholem jest przyznanie się do uzależnienia od alkoholu przed samym sobą, a potem przed rodziną. Trzeba rozpocząć od publicznego i szczerego wyznania:

TAK, JESTEM ALKOHOLIKIEM. CHCĘ SKOŃCZYĆ Z TYM ZŁEM!
Chrystiańska Pomoc Rodzinie Współuzależnionej od Alkoholu


- moralne, prawne, medyczne i materialne wsparcie rodzin alkoholików

- informowanie rodzin alkoholików o wzorcach zachowania się wobec członka rodziny uzależnionego od alkoholu

- propagowanie wiedzy o chorobie alkoholowej i jej skutkach dla rodziny

- przygotowanie strony internetowej (w opracowaniu)

- wspieranie rodzin modlitwć przez zbory polskich sióstr i braci MesjaszaKONTAKT


Jeżeli w Waszej rodzinie występuje problem z alkoholem lub innymi poważnymi uzależnieniami, a chcielibyście o tym porozmawiać z osobami, mającymi już za sobą takie doświadczenia i dysponującymi odpowiednią wiedzą, napiszcie email na adres:


bracia_lekarz@yahoo.pl


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
20.07.2004r.