dawniej | historia | strona główna

Napis w Kościele Św. Trójcy

w RakowieKościół rzymskokatolicki w Rakowie pod wezwaniem Św. Trójcy, wzniesiony na miejscu zburzonego chrystiańskiego Zboru Braci Polskich. Poniżej herbu Korab, nad wejściem do budynku, umieszczono tablicę pamiątkową - wymowny wyraz rzymskokatolickiego tryumfalizmu, nietolerancji i fanatyzmu tamtych czasów. W szklanej gablocie umieszczonej przy drugim wejściu do budynku można przeczytać, że wraz z rozbiciem ewangelicznej wspólnoty rakowskiej i wypędzeniem braci polskich, rozpoczęła się w Rakowie seria cudów. Jak wynika z tekstu, to wszystko ma się dziać za sprawą obrazu "cudami słynącego". W lewym dolnym rogu widoczny fragment zachowanego budynku ministra Zboru Braci Polskich. Mieści się w nim obecnie Izba Pamięci prowadzona pod energicznym kierownictwem pani Marzeny Kuczyńskiej. Ten zabytek, symboliczny dla braci polskich i unitarian, zjeżdżających się z całego świata na to miejsce uświęcone chrystiańskim cierpieniem, nie jest, niestety, własnością miasta, ani Państwa Polskiego, a dawno już być powinien.


Dei unius et Trini gloriae, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, majoris et minoris Jacobi honori, sacram hanc aedem in aeternum proscripta hine ariana impietate restitutoque Catholici Romani vitus cultu Illustris ac Rindus Jacob Zadzik Ep. Cr. Dux studio Severiae ac opera posthuma, executorum amicorum erexit anno sulutis MDCXLV.

Precare bene praesuli tuo tibique gande Racovia quod ubi Filium at Spiritum S. Parte minorem impie credebas ibi jam aequalitatem Trinitatis adorem.


Na chwałę Boga w Trójcy Św. jedynego, ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, św. Jakubów starszego i młodszego kościół ten święty, po usunięciu stąd na zawsze bezbożności ariańskiej i po przywróceniu św. obrządku Rzymsko-katolickiego J.W. Jakub Zadzik, biskup krakowski, książę siewierski, wzniósł staraniem i zapobiegliwością przyjaciół, wykonawców ostatniej woli w R.P. 1645.

Módl się za dobrego pasterza twego i ciesz się Rakowie, że w tem miejscu, na którem bezbożnie wyznawałeś Syna i Ducha Św. jako niższych od Ojca, w niem obecnie masz czcić już równość Trójcy Św.Kościół poreformacki w Rakowie, siedziba rzymskokatolickiej misji specjalnej. Jej celem było usunięcie z serc i umysłów rakowian wszelkich śladów tęsknoty za chrystianizmem. Jak widać, w dzieło to włożono ogromne pieniądze i niemało energii - bezskutecznie.


Jeszcze raz okazało się, że Ducha JHVH nie można na trwałe zmusić do milczenia, ani wykorzenić ze świadomości Polaków. W chwili, gdy tak wiele mówi się o chrześcijańskich (czytaj trynitarnych) korzeniach Europy, nie wolno zapominać, że nieprzerwanie od czasów apostolskich żyli w niej i działali monoteistyczni chrystianie, okresowo osiągając nawet niemałą liczebność, wpływy i budując własne państwa. Za swoje przekonania i czystość chrystiańskiej wiary płacili życiem, ginąc z rąk chrześcijańskich oprawców. Nie mało na to historycznych dowodów, że trynitarny duch Europy od zawsze walczył z monoteistyczną Gołębicą Mesjasza (traktat Duchy Cywilizacji). Równie dobrze należałoby zatem mówić nie tylko o chrześcijańskich korzeniach Europy, ale także o ariańskich korzeniach tradycji europejskiej, a może nawet przede wszystkim o korzeniach żydowskich.
©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
19.10.2003 r.