poezja | galeria | strona główna

Jerzy Madej

21 kwietnia 2000r.

ALTER EGO


To przede mną przeżyło już wielu,
w egzystencji swej chcąc znaleźć cel.
Objawił mi Bóg to, co Jakubowi w Betelu,
W ciele też mi wyprawił mój własny "Peniel".*

Jaki laur siwą głowę dziś mi zdobi,
czy mój bisior już osiągnął biel?
Nowe Imię dał mi Bóg - jak Jakubowi:
W mego ducha wpisał: El Elohe Israel!**

Któż do zwycięstw mię najpełniej przysposobił?
Ziemskich zmagań wskazał cel niebiański?
Wszystko to zawdzięczam Jezusowi,
gdyż On walczył, bym dzisiaj był Pański.

Czyn Mesjasza wydał we mnie owoc osobisty;
Bóg przemienia ducha tych, którzy są Jego.
W wielkiej łasce mię przyoblekł w bisior czysty,
W moim duchu Bóg odcisnął "alter ego".***

Chociaż ścięgno mam rozdarte w biodrze,
wracam z Peniel po zwycięstwie męskim.
Słońce wzeszło; już imię mam nowe,
z Bożej łaski, w mym życiu zwycięskim.
* - Peniel (albo Fanuel), miejsce, gdzie Jakub, syn Izaaka, wnuk Abrahama, zwycięsko walczył z aniołem Bożym. Anioł zwichnął Jakubowi biodro i nadał mu imię Izrael (1 Mojż. 32,30).

** - Bóg [jest] Bogiem Izraela (1 Mojż. 33,20).

*** - Inne "ja" czyli nowe stworzenie; Duchowe (biblijne) zrodzenie "na nowo" od pospolitej egzystencji człowieka zwierzęcego do żywota dzieci Bożych (Ewangelia Jana 3.3-7).


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony| strona główna| odkrycie i opisanie| historia| galeria |
wizyt:
20.11.2002 r.